Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2203/SGDĐT-TCCB-CTTT 26/12/2023 Kế hoạch, V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở địa phương năm 2023
01/KH-GDĐT 03/02/2023 Kế hoạch, Về việc tổ chức Hội thi Giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học, năm học 2022-2023
45/KH-PGDĐT 21/12/2022 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023
36/KH-PGDĐT 17/10/2022 Kế hoạch,
34/KH-PGDĐT 06/10/2022 Kế hoạch, Kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và qui trình thực hiện việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023