Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/PGDĐT-CM 27/02/2023 Công văn, Về việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8 chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024
290/PGDĐT-NGLL 05/12/2022 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường công tác thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023
1998/SGDĐT-VP 30/11/2022 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
1816/SGDĐT- QLCLCNTT 03/11/2022 Công văn, V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia khóa học chuyển đổi số
228/PGDĐT-CMTH 27/09/2022 Công văn, Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa thực hiện Chương trình GDPT 2018
342/PGDĐT-CMTH 23/11/2020 Công văn, V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CTGDPT cấp tiểu học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017