Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2203/SGDĐT-TCCB-CTTT 26/12/2023 Kế hoạch, V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở địa phương năm 2023
31/PGDĐT-CM 27/02/2023 Công văn, Về việc hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn SGK lớp 4, lớp 8 chuẩn bị triển khai năm học 2023-2024
01/KH-GDĐT 03/02/2023 Kế hoạch, Về việc tổ chức Hội thi Giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học, năm học 2022-2023
45/KH-PGDĐT 21/12/2022 Kế hoạch, Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2022-2023
290/PGDĐT-NGLL 05/12/2022 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường công tác thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023
1998/SGDĐT-VP 30/11/2022 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
1816/SGDĐT- QLCLCNTT 03/11/2022 Công văn, V/v cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia khóa học chuyển đổi số
36/KH-PGDĐT 17/10/2022 Kế hoạch,
34/KH-PGDĐT 06/10/2022 Kế hoạch, Kiểm tra việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và qui trình thực hiện việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023
228/PGDĐT-CMTH 27/09/2022 Công văn, Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa thực hiện Chương trình GDPT 2018
220/PGDĐT-CMTH 22/09/2022 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023
342/PGDĐT-CMTH 23/11/2020 Công văn, V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CTGDPT cấp tiểu học
Trang 1 / 212»