Trần Văn Hải
 • Trần Văn Hải
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0983638548
 • tvhai1964@gmail.com
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lí, Thạc sĩ Quản lý giáo dục Phụ trách: Chỉ đạo chung chuyên môn các cấp học; công tác cán bộ; công tác thanh kiểm tra; cơ sở vật chất; tài chính, các dự án giáo dục và chiến lược phát triển GD&ĐT của huyện.
Bùi Quốc Huy
 • Bùi Quốc Huy
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0979128868
 • Đang đi học lớp Cao cấp chính trị
Lê Hữu Hùng
 • Lê Hữu Hùng
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0905073369
 • huuhungcukuin@gmail.com
 • Sinh ngày: 5/6/1978; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ; Lý luận chính trị: Cao cấp; Phụ trách Giáo dục Mầm non - GDTX