Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
228/PGDĐT-CMTH 27/09/2022 Công văn, Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa thực hiện Chương trình GDPT 2018
342/PGDĐT-CMTH 23/11/2020 Công văn, V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện CTGDPT cấp tiểu học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017