Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học – Đợt sinh hoạt chuyên môn đầy bổ ích

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học – Đợt sinh hoạt chuyên môn đầy bổ ích

Lượt xem:

      Có thể khẳng định rằng Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học của huyện Cư Kuin năm nay là đợt sinh hoạt chuyên môn đầy bổ ích. Hội thi được tổ chức theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Từ khâu chuẩn bị đến quá trình tổ chức điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là ứng dụng hiệu quả [...]